KAS MES TOKIE? KUO UŽSIIMAME?
APIE MUS

Mūsų misija

Vaikų globos namų misija – su turimais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialinės globos ir socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių ir šeimų patiriančių sunkumus lūkesčius.

Mūsų vizija

Vaikų globos namų vizija - būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai pavestas funkcijas.

Mūsų vertybės

1. pagarba - kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas;
2. profesionalumas - dirba lanksčiai ir atsakingai, siekia kokybiškų rezultatų;
3. bendradarbiavimas - bendro tikslo siekimas su paslaugų gavėju, geranoriškai ir laiku keičiasi informacija tarpusavyje ir su partneriais;
4. tobulėjimas - nuolat kelia savo kvalifikaciją, yra atviri naujovėms ir taiko jas savo darbe;
5. konfidencialumas - vaikų globos namų darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame darbe.

Šiaulių miesto šeimos centras (sutrumpintas pavadinimas - ŠMŠC) yra biudžetinė stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Nuo 2017 m. kovo 1 d. ŠMŠC teikia pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms.

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. ŠMŠC vykdo globos centro funkciją (kuruoja budinčių globotojų veiklą).

Nuo 2020 m. vasario 10 d. ŠMŠC teikia vaikų dienos centro paslaugą vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, iš nepasiturinčių gyventojų šeimų ir turintiems negalią vaikams.

Šiaulių miesto šeimos centras įkurtas 1992 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Šiaulių 2-ąją vidurinę mokyklą – internatą. ŠMŠC savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Vaikų apgyvendinimui vaikų namuose skirtos 40 vietų. Jie apgyvendinami penkiuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose (Aušros al. 29-19, Aušros al. 29-20, K. Korsako g. 61A, K. Korsako g. 61C ir K. Korsako g. 61D).  

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams yra teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo paslaugos. Atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, individualius poreikius, sveikatos būklę sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko socialinės globos planas. 

Tiesiogiai su vaikais dirba direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, vyr. socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, 10 socialinių darbuotojų, 20 individualios priežiūros darbuotojų, psichologas ir sveikatos priežiūros specialistas.

Vizija

Vaikų globos namų vizija - būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai pavestas funkcijas.

Misija

Vaikų globos namų misija – su turimais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialinės globos ir socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių ir šeimų patiriančių sunkumus lūkesčius.

Vertybės

1. pagarba - kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas;

2. profesionalumas - dirba lanksčiai ir atsakingai, siekia kokybiškų rezultatų;

3. bendradarbiavimas - bendro tikslo siekimas su paslaugų gavėju, geranoriškai ir laiku keičiasi informacija tarpusavyje ir su partneriais;

4. tobulėjimas - nuolat kelia savo kvalifikaciją, yra atviri naujovėms ir taiko jas savo darbe;

5. konfidencialumas - vaikų globos namų darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame darbe.

 

Misija

• Vaikų globos namų misija – su turimais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialinės globos ir socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių ir šeimų patiriančių sunkumus lūkesčius.

Vizija

Vaikų globos namų vizija - būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai pavestas funkcijas.

Vertybės

1. pagarba - kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas;
2. profesionalumas - dirba lanksčiai ir atsakingai, siekia kokybiškų rezultatų;
3. bendradarbiavimas - bendro tikslo siekimas su paslaugų gavėju, geranoriškai ir laiku keičiasi informacija tarpusavyje ir su partneriais;
4. tobulėjimas - nuolat kelia savo kvalifikaciją, yra atviri naujovėms ir taiko jas savo darbe;
5. konfidencialumas - vaikų globos namų darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame darbe.
ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?