GLOBOS CENTRAS
8 700 05 111
 
Globos centras

Šiaulių vaikų globos namų Globos centras neturi GIMK atestuotų darbuotojų. Budinčių globotojų mokymus pagal GIMK programą, jų tęstinius mokymus vykdo bei savitarpio pagalbos grupės užsiėmimus organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro atestuoti GIMK darbuotojai vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi tarp Šiaulių socialinių paslaugų centro Globos centro ir Šiaulių vaikų globos namų Globos centro.

Šiuo metu Globos centras turi 8 tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su budinčiais globotojais. Vaikų apgyvendinimui pas budinčius globotojus įkurtos 27 vietos.

Tel. vaiko globos klausimais 8 700 05 111

APIE GLOBOS CENTRĄ

Šiaulių miesto šeimos centro Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą budintiems globotojams bei jų prižiūrimiems vaikams. Organizacijos, vykdančios panašią veiklą į globos centrų Lietuvoje pradėjo rastis prieš keletą metų, tačiau patvirtinus teisės aktu, globos centro institutas atsirado 2018. Šiaulių miesto šeimos centro Globos centras funkcijas pradėjo vykdyti nuo 2018 m. birželio 7 d.

Nuoroda į teisės aktą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b2b626f4fd5c11e796a2c6c63add27e9?jfwid=j9ohh56eu

GLOBOS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Šiaulių miesto šeimos centro Globos centras:

  • rūpinasi, kad kiekvienam vaikui kuriam nustatyta laikinoji globa ar atsitikus krizei, būtų parinkta, geriausius vaiko interesus atitinkanti budinčio globotojo šeima;

  • teikia socialinę – psichologinę, emocinę paramą bei pagalbą budinčių globotojų šeimoms, sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą, vaikų saugumą;

  • teikia pagalbą sudarant palankias fizines, ugdymosi ir emocines sąlygas vaikui augti šeimai artimoje aplinkoje;

  • organizuoja kitų specialistų ( logopedų, specialaus pedagogo, teisininko ar kitų specialistų) bei savanorių pagalbą;

  • siekia socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymo: tarpininkauja ir atstovauja užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima ir artimaisiais, organizuoja periodinius susitikimus, parengia vaiką susitikimams, atstovauja vaiko ir budinčių globotojų interesus, užtikrinant saugią susitikimų aplinką;

  • dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose; teikia laikino atokvėpio paslaugą budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams.

Globos centras taip pat konsultuoja ir informuoja ketinančius tapti budinčiais globotojais ar apie tai svarstančius bei vykdo budinčių globotojų paiešką pasitelkdami Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), bendradarbiaudami su kitais globos centrais, viešindami globą ir įvaikinimą – renginiuose, bendruomenėse, informacinėse priemonėse.

Plačiau apie viešinimo programą......(įkelti 2023 m. viešinimo programą)

BUDINTYS GLOBOTOJAI

Ypatingi esame tuo, kad dirbame tik su BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ šeimomis bei jų prižiūrimais vaikais. Kasdieniame darbe glaudžiai bendradarbiaujame su Šiaulių miesto socialiniais darbuotojais, švietimo, gydymo įstaigų specialistais, teisėsauga, vaiko teisių specialistais, vaikų tėvais ir kt., siekiant vieno tikslo – padėti į krizinę situaciją patekusiam vaikui. Šio tikslo siekiame ne vieni, mums talkina nuostabūs, pozityviai nusiteikę, energingi bei dideles širdis turintys budintys globotojai.

ŽODIS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS

Dėkojame už nuoširdų, prasmingą bendradarbiavimą jau ketvirtus metus keliaujant pažinimo, įvairaus patyrimo, nuolatinio mokymosi keliu, kuris reikalauja meilės, atsidavimo, rūpesčio, supratimo ir neišsenkančios kantrybės. Dėkojame už Jūsų prisiimtą atsakomybę sudėliojant svarbiausius taškelius ir kablelius jūsų prižiūrimų vaikų gyvenimo rašinyje, kad keistųsi prasmės suvokimas, atsiskleistų neatrastos galimybės bei pomėgiai, užgimtų nauji jausmai. Linkime dovanoti šypsenas tiems, kas jos stokoja, nenustoti augti ir tobulėti drauge su vaikais. Linkime išlikti jaunatviškais, energingais, su nepamatuojama meile atveriančiais savo namų duris. Tegul Jūsų sieloje būna šviesu.

APIE GLOBĄ BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ AKIMIS

Kiekvieną atvykusį vaiką pamilsti ir jis tampa savu. Smagu ir gera stebėti, kaip vaikutis keičiasi, kiek daug išmoksta, kaip pradeda šypsotis ir pasitikėti savo jėgomis. Žinome, kad jis pas mus laikinai, bet darome viską, kad kuo daugiau galių jam suteiktume ir kad kelionė suaugusio žmogaus link būtų kuo lengvesnė.“

Budinčio globotojo darbas yra sunkus, tačiau kartu labai prasmingas. Sunkiausi yra pirmi mėnesiai, tas susipažinimo ir pažinimo laikotarpis, kai du nepažįstami žmonės pradeda vienas kitą suprasti. Šio proceso eigoje kartu su vaiku mes atrandame ramybę ir jaukumą.“

Darbo tikslas – tai vaiko gerovė. Norime kuo daugiau suteikti vaikui tuo metu, kai jis būna pas mus. Kiekvienam prižiūrimam vaikui linkiu ir prašau likimo kuo šviesesnės ateities ir darau viską, kad jį tai gražiai ateičiai paruoščiau... Aišku skauda širdį, kai vaiką reikia atiduoti, bet kartu ir džiaugiasi, kai vaikas atiduodamas į geras ir mylinčias rankas. Mūsų šeima yra atvira ir išskėstomis rankomis laukia įtėvių savo namuose, kur jie gali kokybiškai leisti laiką ir pažinti savo vaikutį. Tikimės, kad įtėvių šeima kartu su vaikučiu pas mus sugrįš, kaip pas močiutę ir senelį.“

Kai vaikutis yra mano priežiūroje, jis nėra niekieno – jis yra mano ir aš jį visose situacijose saugau ir ginu lyg liūtė savo jauniklius.

Noras padėti vaikučiams, atsidūrusiems krizinėse situacijose užgimė po darbinės patirties kūdikių namuose. Supratau, kad savo namuose, savo šeimoje vaikučiui galiu duoti daugiau... daugiau meilės, daugiau rūpesčio, daugiau dėmesio ir šilumos. Džiaugiuosi šiuo savo sprendimu ir kiekvieno atvykstančio vaikučio laukiu. Savo šeimoje turime vietos ir noro padėti, priglausti, dovanoti šilumą ir artumą...“

Atvykus vaikui į mūsų šeimą, visada būna iššūkis. Užtrunka keletą mėnesių kol supranti vaiko poreikius, jo charakterį, požiūrį į gyvenimą. Po pusmečio globos, dažniausiai būna atlygis už įdėtą darbą, vaikas tampa visiškai kitoks, įsilieja į bendruomenę, tampa lengviau vienas kitą suprasti. Labai dėkingi mokytojai, nustemba dėl pokyčių vaikų teisių specialistai, bei kiti aplinkiniai. Labai geras jausmas, kai gali prisidėti prie teigiamų pokyčių vaikui.“.

 

ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?
Dėkojame globėjams, kurie girdi širdimi
Dėkojame globėjams, kurie girdi širdimi