KAS MES TOKIE? KUO UŽSIIMAME?
APIE MUS

Apie mus

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai (sutrumpintas pavadinimas - Šiaulių VGN) yra biudžetinė stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Nuo 2017 m. kovo 1 d. vaikų globos namai pradėjo teikti pagalbą socialinės rizikos šeimoms.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai įkurti 1992 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Šiaulių 2-ąją mokyklą – internatą. Globos namų savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Vaikų apgyvendinimui vaikų namuose skirtos 40 vietų. Jie apgyvendinami penkiose šeimynose (po 8 vaikus kiekvienoje): „Planetos“, „Spindulys“, „Vėtra“, „Sparnuočiai“ ir „Mažyliai“. Šeimyna - tai ,,butas”: virtuvė, svetainė ir miegamieji kambariai.

Globos namuose gyvenantiems vaikams yra teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo paslaugos. Atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, individualius poreikius, sveikatos būklę sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko socialinės globos planas. Siekiant visapusiško vaikų užimtumo, vaikų globos namuose veikia papildomo ugdymo būreliai (muzikos, fotografijos, sporto), kuriuose sudarytos galimybės atsiskleisti vaikų gabumams, kūrybiškumui, iniciatyvumui, saviraiškai.

Tiesiogiai su vaikais dirba direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, 1 socialinis pedagogas, 15 socialinių darbuotojų, 26 socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 psichologas, 1 sveikatos priežiūros specialistas ir 4 neformaliojo ugdymo pedagogai.

Liepos 7-28 dienomis Šiaulių vaikų globos namai vykdo vaikų vasaros užimtumo programą „Mes keliaujam, iškylaujam...15“. Projektas skirtas vaikų globos namuose globojamiems/rūpinamiems vaikams. Veiklos, numatytos projekte, vykdomos Palangoje. Iš viso projekto metu (dvi pamainos: I pamaina liepos 7 - 17 dienomis, II pamaina liepos 18 – 28 dienomis) pajūryje poilsiaus ir keliaus Palangos apylinkėse 34 vaikai.

Projektas dalinai finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis.

 

Šiaulių miesto savivaldybės logotipas

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai skelbia viešą transporto priemonės pardavimo aukcioną: keleivinis mikroautobusas MERCEDES BENZ MB100D, valstybinis registracijos numeris GSL 358, pagaminimo metai 1992 m., variklio darbinis tūris 2399 cm3, variklio galingumas 55 kW, kuro tipas dyzelinas. 

Pradinė pardavimo kaina 300 eurų. 

Pokategorės

ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?