Projektai

Projekto įgyvendinimo metu bus sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų gyvenimui šeimomis užtikrinti, skatinant tarpusavio bendravimą, plėtojant socialinius įgūdžius, ugdant vidinę kultūrą, vystant bendruomeniškumo kompetenciją prisidedant prie atsakingos asmenybės formavimosi. Planuojama įkurti 2 naujus gyvenamuosius būstus vaikams, kuriuose gyvens apie 16 vaikų. Projekto metu numatoma pritaikyti patalpas neįgaliesiems ir įsteigti 2 atskirus bendruomeninius vaikų globos namus. Projekto pradžia – 2020 m., pabaiga – 2023 m.

Projekto tikslas – sukurti reikalingas sąlygas, veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys – įsteigti naujus bendruomeninius vaikų globos namus Šiaulių mieste

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Projekto partneris – Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Projekto pradžia: 2020 m., pabaiga - 2023 m.

Projekto biudžetas – 234 516,61 Eur. 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 37 mėn.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Prevencinio projekto „Graži Mama“ siekiamybė motyvuoti mamas, kurios gyvena socialinę riziką patiriančioje šeimoje, dėl gyvenimo kokybės gerinimo, taip pat siekiama ugdyti moterų pasitikėjimo savimi jausmą, bei kelti jų savivertę.

Šio projekto tikslas padaryti makiažą, šukuoseną ir fotosesiją mamoms gyvenančioms socialinę riziką patiriančioje šeimoje mamos dienos progai paminėti. Prevencinis projektas „Graži Mama “ vyko 2022 m. balandžio 29 dieną, adresu Žemaitės g. 22-19, Šiaulių m.

Iš viso projekte dalyvavo 9 mamos. Dalyvaujančios mamos galėjo į šį projektą atvykti su vaikais, vyrais ir pan. Prevencinio projekto tikslu buvo sudaryta programa, asmenų atvykimo laikas, kavos pertraukėlės, šukuosenų ir makiažo atlikimo paskirti laikai.

Prevencinį projektą „Graži Mama“ padėjo neatlygintinai įgyvendinti Douglas kosmetikos parduotuvės vizažistės ir Šiaulių m. sav. Vaikų globos namų fotografas.

 

Projektą organizavo Šiaulių m. sav. vaikų globos namų socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis I. Savickė ir T. Zajenčkauskaitė.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai nuo 2018 m. vykdo Šiaulių miesto VVG ir EUROPOS SOCIALINIO FONDO agentūros finansuojamą  projektą "Kitas aš". Projekto tikslas – organizuoti ir teikti inovatyvias socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams, skatinančias jų įtrauktį į visuomenės gyvenimą ir (re)integraciją į darbo rinką. Projekto metu siekiama Šiaulių miesto neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programų vykdytojų ir specialistų pagalba, ugdyti socialinių įgūdžių stokojančių darbingų asmenų ir jų šeimų narių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padėsiančias jiems įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių, gebėjimų bei lengviau adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje: sėkmingai tvarkytis buitį, rūpintis savo šeimos nariais, integruotis į darbo rinką. Kompetencijų ugdymo proceso metu, projekto dalyviai  supažindinami su Šiaulių miesto įmonėmis ir galimomis darbo vietomis, kur besitęsiant ar pasibaigus projektui galės realizuoti save.      

 

Jau metus veikia Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų ir Europos socialinio fondo agentūros projektas "Kitas aš". Kiekvieną sąvaitę vykstančios veiklos puiki atgaiva projekto dalyviams. Kviečiame susipažinti su projekto dalyviais ir jų nuveiktais darbais iš arčiau.

 

Projekto dalyviai ir darbai įamžinti vaizdo siužete Nr1

 

 

 

Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?