KAS MES TOKIE? KUO UŽSIIMAME?
APIE MUS

Apie mus

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai (sutrumpintas pavadinimas - Šiaulių VGN) yra biudžetinė stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Nuo 2017 m. kovo 1 d. vaikų globos namai pradėjo teikti pagalbą socialinės rizikos šeimoms.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai įkurti 1992 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Šiaulių 2-ąją mokyklą – internatą. Globos namų savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Vaikų apgyvendinimui vaikų namuose skirtos 40 vietų. Jie apgyvendinami penkiose šeimynose (po 8 vaikus kiekvienoje): „Planetos“, „Spindulys“, „Vėtra“, „Sparnuočiai“ ir „Mažyliai“. Šeimyna - tai ,,butas”: virtuvė, svetainė ir miegamieji kambariai.

Globos namuose gyvenantiems vaikams yra teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo paslaugos. Atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, individualius poreikius, sveikatos būklę sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko socialinės globos planas. Siekiant visapusiško vaikų užimtumo, vaikų globos namuose veikia papildomo ugdymo būreliai (muzikos, fotografijos, sporto), kuriuose sudarytos galimybės atsiskleisti vaikų gabumams, kūrybiškumui, iniciatyvumui, saviraiškai.

Tiesiogiai su vaikais dirba direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, 1 socialinis pedagogas, 15 socialinių darbuotojų, 26 socialinių darbuotojų padėjėjai, 1 psichologas, 1 sveikatos priežiūros specialistas ir 4 neformaliojo ugdymo pedagogai.

Šiaulių miesto šeimos centras (sutrumpintas pavadinimas - Šeimos centras) yra biudžetinė stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Nuo 2017 m. kovo 1 d. vaikų globos namai pradėjo teikti pagalbą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką. Šiuo metu paslaugas teikia 4 atvejo vadybininkai, 8 socialiniai darbuotojai bei 3 individualios priežiūros darbuotojai.

Šiaulių miesto šeimos centras įkurtas 1992 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Šiaulių 2-ąją mokyklą – internatą. Globos namų savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Vaikų apgyvendinimui vaikų namuose skirtos 32 vietos. Jie apgyvendinami 2 šeimynose (po 8 vaikus kiekvienoje): „Spindulys“ ir „Vėtra“. Šeimyna - tai ,,butas”: virtuvė, svetainė ir 4 miegamieji kambariai. Nuo 2023 metų balandžio mėn. 14 rūpintinių persikėlė į bendruomeninius vaikų globos namus, esančius centrinėje miesto dalyje (Aušros alėja). Vaikai gyvena dviejuose 4 kambarių su bendra svetaine butuose, kur šeimos modeliu paremtos globos formos dėka įgyja savarankiškam gyvenimui būtinus įgūdžius.

Globos namuose ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose (atskiruose butuose) gyvenantiems vaikams yra teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, informavimo, konsultavimo, atstovavimo ir tarpininkavimo, kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo paslaugos. Atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, individualius poreikius, sveikatos būklę sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko socialinės globos planas. Siekiant visapusiško vaikų užimtumo, vaikų globos namuose veikia papildomo ugdymo būreliai (muzikos, fotografijos, sporto), kuriuose sudarytos galimybės atsiskleisti vaikų gabumams, kūrybiškumui, iniciatyvumui, saviraiškai..

Tiesiogiai su vaikais dirba direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, 1 socialinis pedagogas, 1 vyriausias socialinis darbuotojas, 12 socialinių darbuotojų, 23 individualios priežiūros darbuotojai, 1 psichologas, 1 sveikatos priežiūros specialistas ir 4 užimtumo specialistai.

Vizija

Vaikų globos namų vizija - būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai pavestas funkcijas.

Misija

Vaikų globos namų misija – su turimais ištekliais teikti kvalifikuotas, kokybiškas, prieinamas socialinės globos ir socialines paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių globotinių ir šeimų patiriančių sunkumus lūkesčius.

Vertybės

1. pagarba - kiekvienas žmogus yra unikalus ir vertingas;

2. profesionalumas - dirba lanksčiai ir atsakingai, siekia kokybiškų rezultatų;

3. bendradarbiavimas - bendro tikslo siekimas su paslaugų gavėju, geranoriškai ir laiku keičiasi informacija tarpusavyje ir su partneriais;

4. tobulėjimas - nuolat kelia savo kvalifikaciją, yra atviri naujovėms ir taiko jas savo darbe;

5. konfidencialumas - vaikų globos namų darbuotojai gerbia informacijos slaptumą, konfidencialumą, atsakingo panaudojimo principus savo profesiniame darbe.

 

Šiaulių vaikų globos namai dalyvauja projekte Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą"

Vaikų globos namai kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2020 m. birželio 6 dieną pasirašė dalyvavimo projekte sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą Paramos šeimai skyriaus bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms gauti, kurių tikslinė grupė yra socialinę riziką patiriančios šeimos, auginančios nepilnamečius vaikus, kurioms taikoma atvejo vadyba.

Vaikų globos namų veiklos sritis-socialinių paslaugų teikimas.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai skelbia viešą transporto priemonės pardavimo aukcioną: lengvasis automobilis FORD GALAXY, valstybinis registracijos numeris CFF 106, pagaminimo metai 1999 m., variklio darbinis tūris 2295 cm3, variklio galingumas 107 kW, kuro tipas benzinas/dujos.  

Pradinė pardavimo kaina 300 eurų. 

Aukcionas vyks 2021-10- 05 d., 10.00 val., Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose adresu K. Korsako  g. 61, 78370 Šiauliai. 

Neįvykus pirmąjam aukcionui, antrasis vyks  spalio 20 d., 10.00 val. nurodytu adresu. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai skelbia pakartotinį viešą transporto priemonės pardavimo aukcioną: lengvasis automobilis FORD GALAXY, valstybinis registracijos numeris CFF 106, pagaminimo metai 1999 m., variklio darbinis tūris 2295 cm3, variklio galingumas 107 kW, kuro tipas benzinas/dujos.  

Pradinė pardavimo kaina 250 eurų. 

Aukcionas vyks 2021-10- 20 d., 10.00 val., Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namuose adresu K. Korsako  g. 61, 78370 Šiauliai.  

Pokategorės

ŠILUMOS, JAUKUMO SUKŪRIMO VAIKAMS
Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams.
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?