Prieinamumo įrankiai


Kokio amžiaus vaikai gali lankyti dienos centrą?

Esant laisvų vietų, dienos centrą gali lankyti 7-18 metų amžiaus vaikai.

Ar tėvams reikia mokėti už dienos centro lankymą?

Visos dienos centre teikiamos paslaugos yra nemokamos.

Koks vaikų dienos centro darbo laikas?

Pirmadienis – penktadienis - 12.30 – 18.30 val.

Kur kreiptis norint lankyti vaikų dienos centrą?

Į Šiaulių miesto šeimos centro administraciją informacijai gauti https://www.seimosc.lt/vaiku-dienos-centras tel. 8696 34185

Kas yra atvejo vadyba?

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Atvejo vadybos tikslas – rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų spręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus.

Atvejo vadybą sudaro:
 • pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikio įvertinimas;
 • pagalbos organizavimas;
 • vaiko individualių poreikių, šeimos socialinės aplinkos rizikos veiksnių bei vaiko ir šeimos stiprybių įvertinimas;
 • pagalbos plano sudarymas;
 • pagalbos plano įgyvendinimas;
 • šeimos stebėsena;
 • periodinis pagalbos plano peržiūrų organizavimas bei pagalbos plano efektyvumo vertinimas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nėra atsakinga už atvejo vadybos proceso koordinavimą. Savivaldybė atsako už prevencinės, kompleksiškai teikiamos ir (ar) kitos pagalbos vaikui ir šeimai užtikrinimą, o už individualaus atvejo vadybos proceso koordinavimą yra atsakingas atvejo vadybininkas bei socialinių paslaugų įstaiga.
Kaip dažnai organizuojami atvejo vadybos posėdžiai?

Atvejo vadybos posėdžius organizuoja ir į juos kviečia atvejo vadybininkas. Pirmasis atvejo vadybos posėdis organizuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atvejo vadybininko paskyrimo dienos. Kiti atvejo vadybos posėdžiai organizuojami ne rečiau nei kartą per pusmetį. Jei yra poreikis arba būtinumas, atvejo vadybos posėdžiai gali būti organizuojami ir dažniau (pavyzdžiui, atsiradus svarbioms aplinkybėms šeimoje, nustačius vaiko apsaugos poreikį ir pan.).

Kas tai kompleksinės paslaugos šeimai?

Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos. NEMOKAMOS psichosocialinės paslaugos: Individualios psichologo konsultacijos (poroje ar po vieną) suaugusiems, paaugliams, vaikams (nuo 7 m.), išgyvenantiems psichologines krizes ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (skyrybos, netektis, ligos, nerimas dėl COVID-19, karo baimė ir kt.) ar tiesiog siekiantiems geriau suprasti ir pažinti save;

 • Šeimos (tėvų, įtėvių, globėjų) konsultacijos teikiamos šeimoms, patiriančioms sunkumų vaikų auginimo, auklėjimo procese; susiduriantiems su vaiko elgesio sunkumais; išgyvenančioms psichologines krizes, traumuojančius emocinius išgyvenimus;
 • Porų konsultacijos teikiamos asmenims (poroms), išgyvenančioms tarpasmeninių santykių problemas, norintiems išsaugoti santuoką ir darnius santykius;
 • Psichologinė parama smurtą artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims ir šeimos nariams teikiama nukentėjusiems nuo smurto (fizinis, seksualinis, psichologinis, ekonominis);
 • Psichologinė parama skyrybas išgyvenantiems asmenims ir šeimos nariams, norintiems išsaugoti santuoką;
 • Emocinė parama vaikams turintiems bendravimo, elgesio, emocijų sunkumų; išgyvenantiems traumuojančius emocinius išgyvenimus;
 • Pozityvios tėvystės grupiniai mokymai teikiami šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti. Siekiama išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes, padėti jiems atskleisti savo gebėjimus, pastiprinti pageidaujamą elgseną bei tinkamai išspręsti kilusias konfliktines situacijas. Bendravimas su kitais tėvais suteiks galimybę dalintis vertinga patirtimi, kartu ieškoti racionalių išeičių.
 • Šeimos terapija (grupiniai psichologo užsiėmimai) orientuoti į šeimos tarpusavio santykius bei jų gerinimą;
 • Seminarai ir mokymai šeimos įgūdžių ugdymui: vykdomi teminiai grupiniai užsiėmimai:
 • ugdantys šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, šeimos santykių gerinimą, šeimos vertybių stiprinimą, harmoningo bendravimo šeimoje ugdymą, konstruktyvų šeimos krizių įveikimą, tėvystės įgūdžių stiprinimą;
 • apie streso valdymą, skyrybų išgyvenimą, smurtą artimoje aplinkoje;
 • apie savęs suvokimą, pasitikėjimo savimi stiprinimą, asmeninį augimą.
 • Savipagalbos grupės vaikams, paaugliams ir suaugusiems organizuojama parama ir pagalba orientuota į konkrečias tikslines grupes bei problemos pobūdį, pagrįsta asmeninės patirties dalijimuisi.
Plačiau: https://slk.lt/bendruomeniniai-seimos-namai/ Www.socin.lt https://www.siauliai.lt/page/view/766
Kas laikoma smurtu prieš vaiką?

Veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata, normali raida, jam sukeltas skausmas ar pavojus gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas. Smurtu prieš vaiką taip pat laikoma vaiko nepriežiūra. Smurtu nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ar psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis.

Norėčiau globoti vaiką, kur kreiptis?

Džiaugiamės Jūsų ketinimu. Detalią informaciją apie vaiko globą, reikalavimus globėjui, paramą globėjui, reikiamą pasiruošimą, galite sužinoti: https://globoscentrai.lt el.paštu: klauskviskasapiegloba.lt Nemokamos linijos tel. 8 800 00204 Šiaulių miesto šeimos centre, K. Korsako g. 61, tel. +370 41 503 683 https://www.seimosc.lt/globos-centras#kontaktai arba artimiausiame pagal Jūsų gyvenamąją vietą globos centre

Kur galėčiau rasti daugiau atsakymų apie vaikų teises?

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos internetiniame puslapyje, https://vaikoteises.lrv.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai/ VAIKO TEISIŲ LINIJA Tel. 8 800 10 800 el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kviečiame kartu prisidėti prie
Šilumos, jaukumo sukūrimo vaikams. Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams
Naudojatės mūsų paslaugomis?
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?
SUKURTA DIMAX
Copyright © 1992 - Dabar seimosc.lt