Prieinamumo įrankiai

Šiaulių miesto šeimos centrui suteiktas EQUASS assurance kokybės sertifikatas

Sertifikuotos įstaigos

Šiaulių miesto šeimos centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą", kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Siekdamas užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų bendruomenei kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvo sertifikuota EQUASS Assurance sertifikatu, kuris rodo, kad Šiaulių miesto šeimos centro teikiamos socialinės paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

Šiaulių miesto šeimos centrui įteiktas EQUASS assurance kokybės sertifikatas

Sertifikatas

Equass_ASSURANCE_CERTIFICATE

 

pdf socialines-atsakomybes-veiklos.pdf 173Kb

ŠMŠC SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS VEIKLOS

pdf skundu-valdymo-aprasas.pdf 130Kb

ŠMŠC SKUNDŲ VALDYMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠAS

pdf paslaugu-gaveju-teisiu-chartija.pdf 401Kb

ŠMŠC PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA

pdf paslaugu-gaveju-itraukimo-proceduros.pdf 102Kb

ŠMŠC PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO PROCEDŪROS

pdf paslaugu-gaveju-itraukimas.pdf 130Kb

ŠMŠC PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS

pdf paslaugu-gaveju-igalinimo-koncepcija.pdf 230Kb

ŠMŠC PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA

pdf tobulinimosi-mokymosi-sistema.pdf 163Kb

ŠMŠC NUOLATINIO TOBULINIMOSI IR MOKYMOSI SISTEMA

pdf neskelbtinos-informacijos.pdf 121Kb

ŠMŠC NESKELBTINOS INFORMACIJOS

pdf kvalifikacijos-tobulinimo-planas.pdf 172Kb

ŠMŠC KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS

pdf kokybes-politika.pdf 114Kb

ŠMŠC KOKYBĖS POLITIKA

pdf gyvenimo-kokybes-koncepcija.pdf 110Kb

ŠMŠC GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA

pdf proceduru-tvarkos-sarasas.pdf 119Kb

ŠMŠC FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS

pdf etikos-geroves-politika.pdf 149Kb

ŠMŠC ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKA

pdf samdymo-issaugojimo-politika.pdf 178Kb

ŠMŠC DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO POLITIKA

pdf darbuotoju-etikos-kodeksas.pdf 186Kb

ŠMŠC DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

pdf sveikatos_saugos_uztikrinimas.pdf 197Kb

ŠMŠC DARBUOTOJŲ IR PASLAUGŲ GAVĖJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS UŽTIKRINIMO APRAŠAS

pdf ŠMŠC DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS.pdf 186Kb
SUKURTA DIMAX
Copyright © 1992 - Dabar seimosc.lt