Prieinamumo įrankiai

Šiaulių miesto šeimos centro bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – sudaryti globojamam (rūpinamam) vaikui artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasirengti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.
Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems vaikams yra teikiamos šios paslaugos:

  • Apgyvendinimas;
  • Maitinimas;
  • Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
  • Informavimas;
  • Konsultavimas;
  • Atstovavimas ir tarpininkavimas;
  • Kasdienio gyvenimo bei darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  • Laisvalaikio organizavimo;
  • Psichologo konsultavimas.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikų priežiūrą užtikrina socialinės srities specialistai - tiesiogiai su vaikais dirba direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams, vyr. socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas ir sveikatos priežiūros specialistas. Darbuotojai vaikams skiria daug dėmesio, pastebi individualius vaiko poreikius, užmezga artimą - tvirtą ryšį , vaikai gali pasitikėti, atsiverti ir artimai bendrauti.
Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikams sukurta gyvenimui šeimoje artima aplinka – jie turi savo kambarius, kuriuose gyvena po du vaikus. Yra bendra erdvė – svetainė, kurioje susirenka visi kartu ir leidžia laisvalaikį , žiuri filmus, žaidžia stalo žaidimus. Virtuvė aprūpinta reikiama buitine įranga. Vaikai mokosi savarankiškumo: maisto ruošos, švaros ir tvarkos palaikymo, higienos, mokomi apsipirkti parduotuvėje tiek savarankiškai tiek su darbuotojų pagalba. Kartu su vaiku aptariama jo dienotvarkė: kėlimasis, maisto gaminimas, ėjimas mokyklą, būrelius, pamokų ruoša, laisvalaikis, šventės, rūpesčiai ar džiaugsmai.
Šiaulių miesto šeimos centro bendruomeniniai vaikų globos namai yra įsikūrę dvejuose miesto vietose. Miesto centrinėje dalyje I bendruomeniniai vaikų globos namai adresu Aušros al. 29-19 ir II bendruomeniniai vaikų globos namai adresu Aušros al. 29-20. Taip pat pietinėje miesto dalyje adresu K.Korsako g. 61A ir 61C yra įsikūrę III ir IV bendruomeniniai vaikų globos namai.
Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikas auga kaip asmenybė – su savo poreikiais, norais, su savo vertybėmis, savitu požiūriu į pasaulį.

SUKURTA DIMAX
Copyright © 1992 - Dabar seimosc.lt