Prieinamumo įrankiai

Šiaulių miesto šeimos centras nuo 2018 m. vykdo Šiaulių miesto VVG ir EUROPOS SOCIALINIO FONDO agentūros finansuojamą  projektą "Kitas aš". Projekto tikslas – organizuoti ir teikti inovatyvias socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams, skatinančias jų įtrauktį į visuomenės gyvenimą ir (re)integraciją į darbo rinką. Projekto metu siekiama Šiaulių miesto neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programų vykdytojų ir specialistų pagalba, ugdyti socialinių įgūdžių stokojančių darbingų asmenų ir jų šeimų narių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padėsiančias jiems įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių, gebėjimų bei lengviau adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje: sėkmingai tvarkytis buitį, rūpintis savo šeimos nariais, integruotis į darbo rinką. Kompetencijų ugdymo proceso metu, projekto dalyviai  supažindinami su Šiaulių miesto įmonėmis ir galimomis darbo vietomis, kur besitęsiant ar pasibaigus projektui galės realizuoti save.      

 

Jau metus veikia Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų ir Europos socialinio fondo agentūros projektas "Kitas aš". Kiekvieną sąvaitę vykstančios veiklos puiki atgaiva projekto dalyviams. Kviečiame susipažinti su projekto dalyviais ir jų nuveiktais darbais iš arčiau.

 

Projekto dalyviai ir darbai įamžinti vaizdo siužete Nr1

 

 

 

Kviečiame kartu prisidėti prie
Šilumos, jaukumo sukūrimo vaikams. Visos surinktos lėšos skiriamos mūsų vaikams
Naudojatės mūsų paslaugomis?
Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?
SUKURTA DIMAX
Copyright © 1992 - Dabar seimosc.lt